Florens, mitt hjärtas stad

Tid: Tisdagen den 19 mars kl 19.00
Plats: Nikolai Församlingshem, Vasagatan 14, Örebro
Föredraget hålls på svenska

Den välkände Örebroförfattaren Clas Thor berättar om Hjalmar Bergmans kärlek till Florens. Föredraget är ett samarrangemang med HjalmarBergmanssällskapet, vars medlemmar också inbjuds. Detta innebär att det kan bli fullsatt i lokalen. Därför gäller ”först till kvarn” för anmälan!

Mötet arrangeras tillsammans med Folkuniversitetet.

Som vanligt avnjuter vi en buffé till självkostnadspriset 60 kr. Anmälan är obligatorisk och emotses senast lördagen
den 16 mars på mejl lajotallbacken@gmail.com eller telefon 070 450 44 48.

Tutti benvenuti!                         Alla välkomna!

Styrelsen