Tutto è possibile! – Allt är möjligt!

Tid: Onsdagen 12 december kl 19.00
Plats: Nikolai Församlingshem, Vasagatan 14, Örebro
Föredraget hålls på Italienska

Sandra Stizzoli Strömquist, som är lärare i italienska på Rudbecksgymnasiet, berättar om sin livsresa från Argentina till Italien och Sverige. Sandras motto är att man kan om man vill. Så har hon lyckats i livet!

Som vanligt avnjuter vi en liten buffé till självkostnadspriset 60 kr. För att någorlunda kunna beräkna inköpen behöver vi veta hur många som kommer. Anmälan emotses senast måndagen den 10 december på mejl lajotallbacken@gmail.com eller telefon 0704504448.

Arrangeras i samarbete med Folkuniversitetet.

Tutti benvenuti!                            Alla välkomna!

Styrelsen