Inbjudan till filmpresentationer

Tid: Tisdagen de 6 november kl 19.00
Plats: Nikolai församlingshem, Vasagatan 14
Presentationen hålls mestadels på svenska.

Bio Roxy kommer att arrangera en italiensk filmfestival med start fredag den 16 november och slut söndag den 18 november. Planeringen är i full gång men programmet är i skrivande stund ännu inte klart. Vi kommer att presentera de olika filmerna kortfattat under mötet så att det blir lite lättare välja vilken eller vilka man i första hand vill se.
Arrangeras i samarbete med Folkuniversitetet.

Som vanligt avnjuter vi en liten buffé till självkostnadspriset 60 kr. För att någorlunda kunna beräkna inköpen behöver vi veta hur många som kommer.
Anmälan emotses senast fredagen den 2 november på mejl lajotallbacken@gmail.com eller telefon 0704504448.

Tutti benvenuti!                         Alla välkomna

Styrelsen