Om Dante Örebro

Danteföreningens Örebro klubb, Comitato di Örebro, som bildades 1954, brukar hålla 4-6 sammankomster årligen:

– föredrag kopplat till Italien såsom konst, samhälle, litteratur, historia
– på italienska eller svenska
– musikaftnar
– visning av video och diabilder
– italienska måltider

Sammankomsterna avslutas vanligtvis med trevlig samvaro kring en liten buffé, ca 75 kr.

Årsavgiften är 100 kr per person.
Föreläsningarna är gratis för medlemmar och 50 kr för gäster om inte annat anges.

Som medlem i Dante får man tillgång till vissa rabatter på en del muséer och evenemang i Italien. Man kan även söka stipendier till studier i Italienska vid Dantes språkskolor i Italien.

Porträttet av Dante, här till vänster, är tecknat av Sten-Eric Holmer, mångårig stöttepelare i klubben.